Vainglory 3.9.0

Vainglory 3.9.0

Size : 32M Mb

Version: 3.9.0

Req: 4.1 and up

Latest update: 30.11.2019


Note: File Data tải về chuyển vào thư mục /Android/obb/com.superevilmegacorp.game.
== HERO MỚI: MAGNUS == - Pháp sư quyền năng chuyên dùng Phép thuật Huyền bí để tiêu diệt kẻ địch từ xa == TRANG PHỤC MỚI == -’MAGNUS DẠ HỘI’ (HIẾM) -’CELESTE NỮ HOÀNG TUYẾT’ (HUYỀN THOẠI) -’KENSEI TRANH ĐẤU’ (PHIÊN BẢN GIỚI HẠN) -TRANG PHỤC GWEN (ANH HÙNG, PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT & PHẦN THƯỞNG BATTLE PASS)

Mô tả Vainglory


Vainglory is an award winning free-to-play cross-platform MOBA with the strategic depth and mechanical skill that you’d expect from a PC title, but playable with your friends anywhere on any device. Featuring incredible graphics, precision controls and competitive gameplay parity across all p... xem thêm
Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory

Phiên bản Vainglory khác