Vainglory 3.4

Vainglory 3.4

Size : 1400M Mb

Version: 3.4

Req: 4.1 and up

Latest update: 08.08.2020


Note: File Data tải về chuyển vào thư mục /Android/obb/com.superevilmegacorp.game.
Mùa Hè đã đến rồi! Nhận phần thưởng mùa Xuân và chào đón thời khắc giao mùa với hero, trang phục và các vật phẩm mới. == HERO MỚI: KINETIC == - Chiến binh cơ động sử dụng đạn xung điện mạnh mẽ == MÙA HÈ == - Chơi càng nhiều, nhận càng đã với phần thưởng cuối mùa đổi mới - Cấp độ Xếp hạng của bạn sẽ được đặt lại, cùng tiến trình cộng thêm dựa theo thành tích trước - Xem toàn bộ Ghi chú Cập nhật trong game để biết thêm chi tiết

Mô tả Vainglory


Vainglory is an award winning free-to-play cross-platform MOBA with the strategic depth and mechanical skill that you’d expect from a PC title, but playable with your friends anywhere on any device. Featuring incredible graphics, precision controls and competitive gameplay parity across all p... xem thêm
Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory

Phiên bản Vainglory khác