Vainglory 5V5 3.6.1

Vainglory 5V5 3.6.1

Size : Mb

Version: 3.6.1

Req: 4.1 and up

Latest update: 07.06.2019


Note: File Data tải về chuyển vào thư mục /Android/obb/com.superevilmegacorp.game.
Chú Thích Từ Nhà Phát Triển: - Tiến hành Hotfix sau cập nhật để sửa lỗi == HERO MỚI: SILVERNAIL == - Thợ săn lão luyện sử dụng nỏ thần công và dây bẫy == GIỜ ĐÃ RA MẮT: ĐÀM THOẠI! - Dễ dàng nói chuyện trực tiếp với đồng minh trong game - Dùng được cho mọi phòng đấu hai người trở lên! == CÂN BẰNG HERO & VẬT PHẨM == - Thay đổi lên Tony, Rona, Varya và nhiều nữa. - Xem toàn bộ Ghi Chú Cập Nhật trong game để biết thêm chi tiết.

Mô tả Vainglory 5V5


Join with friends or go solo in this breathtaking free-to-play, real-time PvP MOBA filled with dragons, epic heroes and a global community of allies ready to fight by your side. Super Evil Megacorp’s Vainglory 5V5 is the only “no-compromises” MOBA on mobile, providing to players su... xem thêm
Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5

Phiên bản Vainglory 5V5 khác