Vainglory 3.6.1

Vainglory 3.6.1

Size : 32M Mb

Version: 3.6.1

Req: 4.1 and up

Latest update: 30.11.2019


Note: File Data tải về chuyển vào thư mục /Android/obb/com.superevilmegacorp.game.
Chú Thích Từ Nhà Phát Triển: - Tiến hành Hotfix sau cập nhật để sửa lỗi == HERO MỚI: SILVERNAIL == - Thợ săn lão luyện sử dụng nỏ thần công và dây bẫy == GIỜ ĐÃ RA MẮT: ĐÀM THOẠI! - Dễ dàng nói chuyện trực tiếp với đồng minh trong game - Dùng được cho mọi phòng đấu hai người trở lên! == CÂN BẰNG HERO & VẬT PHẨM == - Thay đổi lên Tony, Rona, Varya và nhiều nữa. - Xem toàn bộ Ghi Chú Cập Nhật trong game để biết thêm chi tiết.

Mô tả Vainglory


Vainglory is an award winning free-to-play cross-platform MOBA with the strategic depth and mechanical skill that you’d expect from a PC title, but playable with your friends anywhere on any device. Featuring incredible graphics, precision controls and competitive gameplay parity across all p... xem thêm
Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory

Phiên bản Vainglory khác