Vainglory 5V5 3.3.2

Vainglory 5V5 3.3.2

Size : Mb

Version: 3.3.2

Req: 4.1 and up

Latest update: 07.06.2019


Note: File Data tải về chuyển vào thư mục /Android/obb/com.superevilmegacorp.game.
- Tiến hành Hotfix sau cập nhật để sửa lỗi Hero mới, Thử nghiệm Điều khiển Joystick và Chức năng Đàm thoại trong game, cùng với Bảng xếp hạng sẽ ra mắt trong Cập nhật 3.3! == HERO MỚI: KENSEI == - Lao vào cuộc chiến với Kensei, tay đao cơ động có khả năng hạ gục các hero trâu bò == TRANG PHỤC HERO MỚI == - ‘Tea Party’ Grace (Huyền Thoại) - ‘Netherknight’ Reza (Anh Hùng) - ‘Taizen Boss’ Kensei (Hiếm) - ‘Origins’ Idris (Phiên Bản Đặc Biệt)

Mô tả Vainglory 5V5


Join with friends or go solo in this breathtaking free-to-play, real-time PvP MOBA filled with dragons, epic heroes and a global community of allies ready to fight by your side. Super Evil Megacorp’s Vainglory 5V5 is the only “no-compromises” MOBA on mobile, providing to players su... xem thêm
Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5

Phiên bản Vainglory 5V5 khác