Vainglory 5V5 3.4.1

Vainglory 5V5 3.4.1

Size : Mb

Version: 3.4.1

Req: 4.1 and up

Latest update: 07.06.2019


Note: File Data tải về chuyển vào thư mục /Android/obb/com.superevilmegacorp.game.
Chú Thích Từ Nhà Phát Triển: - Tiến hành Hotfix sau cập nhật để sửa lỗi Mùa Hè đã đến rồi! == HERO MỚI: KINETIC == - Chiến binh cơ động sử dụng đạn xung điện mạnh mẽ == MÙA HÈ == - Chơi càng nhiều, nhận càng đã với phần thưởng cuối mùa đổi mới - Cấp độ Xếp hạng của bạn sẽ được đặt lại, cùng tiến trình cộng thêm dựa theo thành tích trước - Xem toàn bộ Ghi chú Cập nhật trong game để biết thêm chi tiết

Mô tả Vainglory 5V5


Join with friends or go solo in this breathtaking free-to-play, real-time PvP MOBA filled with dragons, epic heroes and a global community of allies ready to fight by your side. Super Evil Megacorp’s Vainglory 5V5 is the only “no-compromises” MOBA on mobile, providing to players su... xem thêm
Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5 Vainglory 5V5

Phiên bản Vainglory 5V5 khác