Vainglory 3.2.0

Vainglory 3.2.0

Size : 32M Mb

Version: 3.2.0

Req: 4.1 and up

Latest update: 30.11.2019


Note: File Data tải về chuyển vào thư mục /Android/obb/com.superevilmegacorp.game.
Chơi hero mới, diện ba trang phục mới và nhiều điều nữa. == HERO MỚI: MALENE == - Cùng chơi Malene, pháp sư biến đổi hình dạng gây sát thương phép cực đại với các kỹ năng ánh sáng và bóng tối == TRANG PHỤC HERO MỚI == - ‘Tea Party’ Petal (Huyền Thoại) - ‘Samurai’ Krul (Anh Hùng) - ‘Clownwalker’ (Hiếm) == CÂN BẰNG HERO == - Thay đổi lên Petal, Samuel, Taka và nhiều nữa. - Xem toàn bộ Ghi Chú Cập Nhật trong game để biết thêm chi tiết.

Mô tả Vainglory


Vainglory is an award winning free-to-play cross-platform MOBA with the strategic depth and mechanical skill that you’d expect from a PC title, but playable with your friends anywhere on any device. Featuring incredible graphics, precision controls and competitive gameplay parity across all p... xem thêm
Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory

Phiên bản Vainglory khác