Vainglory 3.3.0

Vainglory 3.3.0

Size : 32M Mb

Version: 3.3.0

Req: 4.1 and up

Latest update: 30.11.2019


Note: File Data tải về chuyển vào thư mục /Android/obb/com.superevilmegacorp.game.
Hero mới, Thử nghiệm Điều khiển Joystick và Chức năng Đàm thoại trong game, cùng với Bảng xếp hạng sẽ ra mắt trong Cập nhật 3.3! == HERO MỚI: KENSEI == - Lao vào cuộc chiến với Kensei, tay đao cơ động có khả năng hạ gục các hero trâu bò == TRANG PHỤC HERO MỚI == - ‘Tea Party’ Grace (Huyền Thoại) - ‘Netherknight’ Reza (Anh Hùng) - ‘Taizen Boss’ Kensei (Hiếm) - ‘Origins’ Idris (Phiên Bản Đặc Biệt) Xem toàn bộ Ghi Chú Cập Nhật trong game để biết thêm chi tiết.

Mô tả Vainglory


Vainglory is an award winning free-to-play cross-platform MOBA with the strategic depth and mechanical skill that you’d expect from a PC title, but playable with your friends anywhere on any device. Featuring incredible graphics, precision controls and competitive gameplay parity across all p... xem thêm
Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory Vainglory

Phiên bản Vainglory khác