RULES OF SURVIVAL 1.194559.195595

RULES OF SURVIVAL 1.194559.195595

Size : 66M Mb

Version: 1.194559.195595

Req: 4.0 and up

Latest update: 11.11.2019


Note: File Data tải về chuyển vào thư mục /Android/obb/com.netease.chiji.
- Thêm vũ khí mới Kar98k. - Mở hệ thống Thân Mật: chiến binh nhấp vào Avatar tại sảnh -> Thân Mật để mở ra giao diện, thông qua hệ thống Thân Mật để thiết lập Bạn Thân. - Tăng cường kiểm tra chống hack. - Ưu hóa hình ảnh giao diện Xưởng. - Ưu hóa hình ảnh ký hiệu Thân Mật.

Mô tả RULES OF SURVIVAL


【Epic Clash Mode】 The brand new mode Epic Clash is launched! You have never seen battlefields like this! - Super Buffs and Skills: Zombie Status, Infrared Scan, Super Body and more to be discovered! - IMBA Vehicles and Weapons - Flexible Construction Mode - Revive System - Realistic Light Effect T... xem thêm
RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL

Phiên bản RULES OF SURVIVAL khác