RULES OF SURVIVAL 1.150917.151559

RULES OF SURVIVAL 1.150917.151559

Size : 66M Mb

Version: 1.150917.151559

Req: 4.0 and up

Latest update: 11.11.2019


Note: File Data tải về chuyển vào thư mục /Android/obb/com.netease.chiji.
- Hòa mình vào Lễ hội Té nước sôi động, giảm ngay 50% khi rút thưởng 1 lần và 10 lần tại Hộp tiếp tế. Nhiều trang phục, súng, xe độc đáo đều xuất hiện trong Hộp tiếp tế. - Thêm súng M32, nhặt tại Hòm Tiếp Tế. - AWM không để vào Hòm Tiếp Tế nữa, có thể nhặt ngẫu nhiên trong bản đồ. - Thêm Dao Damascus, nhặt ngẫu nhiên trong bản đồ

Mô tả RULES OF SURVIVAL


【Epic Clash Mode】 The brand new mode Epic Clash is launched! You have never seen battlefields like this! - Super Buffs and Skills: Zombie Status, Infrared Scan, Super Body and more to be discovered! - IMBA Vehicles and Weapons - Flexible Construction Mode - Revive System - Realistic Light Effect T... xem thêm
RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL

Phiên bản RULES OF SURVIVAL khác