RULES OF SURVIVAL 1.186372.186984

RULES OF SURVIVAL 1.186372.186984

Size : 2590M Mb

Version: 1.186372.186984

Req: 4.1 and up

Latest update: 12.06.2021


Note: File Data tải về chuyển vào thư mục /Android/obb/com.netease.chiji.
- Thêm vũ khí Rifle mới - QBZ97, được gọi là Rifle tự động 97. - Thêm vật ném mới “Lựu Đạn Pháo”. - Tên Lựu Đạn và Rocket RPG đã có thể làm vỡ kính và bay tiếp. - Chỉnh sửa lỗi hiển thị nhân vật của một vài thiết bị. - Có thể sử dụng skin The Pyroclasm trong Death Race.

Mô tả RULES OF SURVIVAL


Welcome to the brand new RULES OF SURVIVAL arena, where the deathmatch has now been raised to a thrilling epic scale! This is a Battle Royale game now played by over 280 million people worldwide. May we present you with a fully upgraded new 8x8 km map that allows 300 players to battle on a wide var... xem thêm
RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL

Phiên bản RULES OF SURVIVAL khác