RULES OF SURVIVAL 1.186372.186984

RULES OF SURVIVAL 1.186372.186984

Loading...

Size : 66M Mb

Version: 1.186372.186984

Req: 4.0 and up

Latest update: 19.10.2019


Note: File Data tải về chuyển vào thư mục /Android/obb/com.netease.chiji.
- Thêm vũ khí Rifle mới - QBZ97, được gọi là Rifle tự động 97. - Thêm vật ném mới “Lựu Đạn Pháo”. - Tên Lựu Đạn và Rocket RPG đã có thể làm vỡ kính và bay tiếp. - Chỉnh sửa lỗi hiển thị nhân vật của một vài thiết bị. - Có thể sử dụng skin The Pyroclasm trong Death Race.

Mô tả RULES OF SURVIVAL


【Epic Clash Mode】 The brand new mode Epic Clash is launched! You have never seen battlefields like this! - Super Buffs and Skills: Zombie Status, Infrared Scan, Super Body and more to be discovered! - IMBA Vehicles and Weapons - Flexible Construction Mode - Revive System - Realistic Light Effect T... xem thêm
RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL

Phiên bản RULES OF SURVIVAL khác