Google Text-to-speech 3.11.11

Google Text-to-speech 3.11.11

Size : 14M Mb

Version: 3.11.11

Req: 4.0 and up

Latest update: 28.04.2018

• Biến thể giọng nói thay thế hiện đã có trên mọi thiết bị. • Hỗ trợ bổ sung để khuếch đại âm lượng giọng nói qua âm thanh khác. • Hỗ trợ mở rộng dành cho đọc thành lời có biểu tượng cảm xúc bằng tiếng Trung, tiếng Hà Lan, tiếng Đan Mạch, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Ba Lan, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nga và tiếng Tây Ba Nha. • Sửa một số lỗi và cải tiến.

Mô tả Google Text-to-speech


Google text to speech powers applications to read the text on your screen aloud. For example, it can be used by: • Google Play Books to 'Read Aloud' your favourite book • Google Translate to speak translations aloud so that you can hear the pronunciation of a word • Ta... xem thêm
Google Text-to-speech Google Text-to-speech Google Text-to-speech Google Text-to-speech Google Text-to-speech Google Text-to-speech Google Text-to-speech Google Text-to-speech

Phiên bản Google Text-to-speech khác