RULES OF SURVIVAL 1.186372.190230

RULES OF SURVIVAL 1.186372.190230

Size : 2501M Mb

Version: 1.186372.190230

Req: 4.1 and up

Latest update: 07.10.2020


Note: File Data tải về chuyển vào thư mục /Android/obb/com.netease.chiji.
- Hệ thống mới: Hệ thống Độ Thân Mật, chiến binh cùng bạn bè tổ đội vào trận sẽ tích lũy Độ Thân Mật; - Trong giao diện Giải Đấu thêm tính năng #cFF9900Dự Đoán#n, các chiến binh có thể sử dụng Gold hoặc Gem để dự đoán kết quả trận đấu. - Chỉnh sửa lỗi một vài trường hợp lựu đạn bay xuyên tường. - Chỉnh sửa lỗi một vài thiết bị không nhìn thấy được kính. - Chỉnh sửa lỗi một vài trường hợp khi bắn không có độ giật.

Mô tả RULES OF SURVIVAL


Welcome to the brand new RULES OF SURVIVAL arena, where the deathmatch has now been raised to a thrilling epic scale! This is a Battle Royale game now played by over 280 million people worldwide. May we present you with a fully upgraded new 8x8 km map that allows 300 players to battle on a wide var... xem thêm
RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL

Phiên bản RULES OF SURVIVAL khác