"Trang web này không bảo đảm, điều kiện hoặc tuyên bố về tính chính xác hoặc đầy đủ của nội dung trang web này hoặc nội dung của bất kỳ trang web nào được liên kết đến trang này và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ
(i) nội dung không đúng hay sai lệch
(ii) thương tật cá nhân, tài sản, thiệt hại về thể chất, tinh thần hoặc vật chất dưới bất kỳ hình thức nào, do truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi
(iii) bất kỳ quyền truy cập trái phép hoặc sử dụng các máy chủ bảo mật của chúng tôi hay bất kỳ và tất cả thông tin cá nhân, thông tin tài chính được lưu trữ trong đó
(iv) bất kỳ sự gián đoạn hoặc ngừng truyền tải đến hoặc từ trang web của chúng tôi, bất kỳ lỗi, virus, trojan, hoặc tương tự có thể được chuyển đến hoặc thông qua trang web của chúng tôi bởi bên thứ ba, lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ nội dung hoặc cho bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức phát sinh nào do việc sử dụng bất kỳ nội dung nào được đăng, gửi qua email, truyền tải, hoặc bằng cách khác được cung cấp qua trang web này."