RULES OF SURVIVAL 1.150917.151559

RULES OF SURVIVAL 1.150917.151559

Size : 2501M Mb

Version: 1.150917.151559

Req: 4.1 and up

Latest update: 01.11.2020


Note: File Data tải về chuyển vào thư mục /Android/obb/com.netease.chiji.
- Hòa mình vào Lễ hội Té nước sôi động, giảm ngay 50% khi rút thưởng 1 lần và 10 lần tại Hộp tiếp tế. Nhiều trang phục, súng, xe độc đáo đều xuất hiện trong Hộp tiếp tế. - Thêm súng M32, nhặt tại Hòm Tiếp Tế. - AWM không để vào Hòm Tiếp Tế nữa, có thể nhặt ngẫu nhiên trong bản đồ. - Thêm Dao Damascus, nhặt ngẫu nhiên trong bản đồ

Mô tả RULES OF SURVIVAL


Welcome to the brand new RULES OF SURVIVAL arena, where the deathmatch has now been raised to a thrilling epic scale! This is a Battle Royale game now played by over 280 million people worldwide. May we present you with a fully upgraded new 8x8 km map that allows 300 players to battle on a wide var... xem thêm
RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL

Phiên bản RULES OF SURVIVAL khác