HTC Tasks 7.23.871644

HTC Tasks 7.23.871644

Size : 10M Mb

Version: 7.23.871644

Req: 4.0 and up

Latest update: 30.11.-0001

Mô tả HTC Tasks


Việc cần làm HTC giúp dễ dàng quản lý danh sách việc cần làm và theo dõi ngày đến hạn. Đơn giản chỉ cần đồng bộ điện thoại của bạn với Microsoft Exchange ActiveSync và tài khoản Google của bạn để xem tất cả các việc... xem thêm
HTC Tasks HTC Tasks HTC Tasks HTC Tasks HTC Tasks HTC Tasks HTC Tasks

Phiên bản HTC Tasks khác