HTC Tasks 7.23.723531

HTC Tasks 7.23.723531

Loading...

Size : 10M Mb

Version: 7.23.723531

Req: 4.0 and up

Latest update: 30.11.-0001

- Sửa lỗi và cải thiện hiệu xuất

Mô tả HTC Tasks


Việc cần làm HTC giúp dễ dàng quản lý danh sách việc cần làm và theo dõi ngày đến hạn. Đơn giản chỉ cần đồng bộ điện thoại của bạn với Microsoft Exchange ActiveSync và tài khoản Google của bạn để xem tất cả các việc... xem thêm
HTC Tasks HTC Tasks HTC Tasks HTC Tasks HTC Tasks HTC Tasks HTC Tasks

Phiên bản HTC Tasks khác