Dead City

Dead City

Mô tả Dead City


Sau cuộc chiến tranh hạt nhân, nhân loại đã hoàn toàn bị hủy diệt, tất cả mọi người đều bị D-virus biến thành những thây ma khát máu. Hóa thân thành người duy nhất còn sống sót trên thế giới, bạn sẽ p... xem thêm
Dead City Dead City Dead City Dead City Dead City

Tất cả phiên bản Dead City