Dead City  1.0.5

Dead City 1.0.5

Size : 27M Mb

Version: 1.0.5

Req: 2.1 and up

Latest update: 30.11.-0001

Mô tả Dead City


Sau cuộc chiến tranh hạt nhân, nhân loại đã hoàn toàn bị hủy diệt, tất cả mọi người đều bị D-virus biến thành những thây ma khát máu. Hóa thân thành người duy nhất còn sống sót trên thế giới, bạn sẽ p... xem thêm
Dead City Dead City Dead City Dead City Dead City

Phiên bản Dead City khác