Bullet Strike: Battlegrounds 0.9.1.1mod

Bullet Strike: Battlegrounds 0.9.1.1mod

Size : 204M Mb

Version: 0.9.1.1mod

Req: 4.0 and up

Latest update: 28.01.2020


Note: File Data tải về chuyển vào thư mục /Android/obb/com.horus.bulletstrike.
Mod modify the shortening of the loading time, the magnification of the scope increases, do not pull the magnification down to the maximum, easy to get stuck.

Mô tả Bullet Strike: Battlegrounds


Trên ứng dụng Appvn bấm vào “tải nhanh” để tự động tải và chép data. Tải trên web data tải về giải nén chép theo đường dẫn Android/Obb/ Are you looking for a multiplayer Battle Royale or Battlegrounds game on your mobile device?Bullet Strike... xem thêm
Bullet Strike: Battlegrounds Bullet Strike: Battlegrounds Bullet Strike: Battlegrounds Bullet Strike: Battlegrounds Bullet Strike: Battlegrounds Bullet Strike: Battlegrounds Bullet Strike: Battlegrounds Bullet Strike: Battlegrounds Bullet Strike: Battlegrounds Bullet Strike: Battlegrounds Bullet Strike: Battlegrounds Bullet Strike: Battlegrounds Bullet Strike: Battlegrounds Bullet Strike: Battlegrounds Bullet Strike: Battlegrounds Bullet Strike: Battlegrounds Bullet Strike: Battlegrounds Bullet Strike: Battlegrounds Bullet Strike: Battlegrounds

Phiên bản Bullet Strike: Battlegrounds khác