Loading...
Bullet Strike: Battlegrounds 0.7.2.5

Bullet Strike: Battlegrounds 0.7.2.5

Loading...

Size : 204M Mb

Version: 0.7.2.5

Req: 4.0 and up

Latest update: 20.08.2018


Note: File Data tải về chuyển vào thư mục /Android/obb/com.horus.bulletstrike.
New version:. Improve map. Add gyroscopre control. improve performance. Custom control button. fix bugs. . Next version:. Bazooka + heavy weapon. Rifle gun. New map. Duo mode

Mô tả Bullet Strike: Battlegrounds


Trên ứng dụng Appvn bấm vào “tải nhanh” để tự động tải và chép data. Tải trên web data tải về giải nén chép theo đường dẫn Android/Obb/ Are you looking for a multiplayer Battle Royale or Battlegrounds game on your mobile device?Bullet Strike... xem thêm
Bullet Strike: Battlegrounds Bullet Strike: Battlegrounds Bullet Strike: Battlegrounds Bullet Strike: Battlegrounds Bullet Strike: Battlegrounds Bullet Strike: Battlegrounds Bullet Strike: Battlegrounds Bullet Strike: Battlegrounds Bullet Strike: Battlegrounds Bullet Strike: Battlegrounds Bullet Strike: Battlegrounds Bullet Strike: Battlegrounds Bullet Strike: Battlegrounds Bullet Strike: Battlegrounds Bullet Strike: Battlegrounds Bullet Strike: Battlegrounds Bullet Strike: Battlegrounds Bullet Strike: Battlegrounds Bullet Strike: Battlegrounds

Phiên bản Bullet Strike: Battlegrounds khác