Three Kingdoms Defense 2 (Free Shopping) 1.0.7 (Free Shopping)

Three Kingdoms Defense 2 (Free Shopping) 1.0.7 (Free Shopping)

Size : 22M Mb

Version: 1.0.7 (Free Shopping)

Req: 2.1 and up

Latest update: 28.07.2020

Heroes battle fiercely in Three Kingdoms Defense 2

We've fixed up some minor bugs!

Have feedback? Leave a review or drop us a line at [email protected]

Mô tả Three Kingdoms Defense 2 (Free Shopping)


Cùng tham gia những trận chiến khốc liệt và gay cấn trong Three Kingdoms Defense 2. Một game mô phỏng cuộc chiến tranh tam quốc nổi tiếng của đất nước Trung Quốc. Game mặc định ngôn ngữ tiếng Anh, ngoài ra còn rất nhiều ngôn ngữ khác như tiếng... xem thêm
Three Kingdoms Defense 2 (Free Shopping) Three Kingdoms Defense 2 (Free Shopping) Three Kingdoms Defense 2 (Free Shopping) Three Kingdoms Defense 2 (Free Shopping) Three Kingdoms Defense 2 (Free Shopping)

Phiên bản Three Kingdoms Defense 2 (Free Shopping) khác