Microsoft PowerPoint 16.0.10228.20049

Microsoft PowerPoint 16.0.10228.20049

Size : 60M Mb

Version: 16.0.10228.20049

Req: 4.4 and up

Latest update: 10.01.2019

Cảm ơn bạn đã sử dụng PowerPoint. Chúng tôi thường xuyên phát hành các bản cập nhật cho ứng dụng, bao gồm các tính năng mới tuyệt vời, cũng như tốc độ cải tiến và độ tin cậy cao hơn. Bạn có biết rằng với một đăng ký Office 365, bạn có thể mở khóa mọi tính năng của Office trên tất cả các thiết bị? Tìm ưu đãi đặc biệt trong các ứng dụng.

Mô tả Microsoft PowerPoint


The PowerPoint app gives you access to the familiar tool you know and use across devices. Quickly access PowerPoint to create, edit, view, present, or share quickly and easily from anywhere. Need to access your most recently used PowerPoint Presentation files quickly while on the go? No problem, Pow... xem thêm
Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint

Phiên bản Microsoft PowerPoint khác