Memrise: Learn Languages 2.7_3806_memrise

Memrise: Learn Languages 2.7_3806_memrise

Size : 16M Mb

Version: 2.7_3806_memrise

Req: 4.0.3 and up

Latest update: 08.02.2019

Với lần cập nhật này chúng ta chào đón biểu tượng My Difficult Words mới – chào mừng tiếng sấm, vẫy tay tạm biệt ngôi sao! Còn có tùy chọn tối ưu hóa và sửa lỗi luôn cải thiện. Chúng tôi muốn nghe phản hồi của bạn về ứng dụng – hãy kèm thêm đề nghị, những gì bạn thích nhất, cái nào bạn thấy đặc biệt hữu ích, v.v. Và nếu bạn đang gặp bất cứ vấn đề gì, hãy email [email protected] và một người trong chúng tôi sẽ giải quyết nó ngay cho bạn.

Mô tả Memrise: Learn Languages


Google Play I/O Award Winner for Best App of 2017Learn how to speak like a native and unlock your foreign language learning superpowers with Memrise! Speak fluent Spanish, French, Japanese or Chinese and improve your grammar with easy beginner and intermediate language lessons using a fun, innovativ... xem thêm
Memrise: Learn Languages Memrise: Learn Languages Memrise: Learn Languages Memrise: Learn Languages Memrise: Learn Languages Memrise: Learn Languages Memrise: Learn Languages Memrise: Learn Languages Memrise: Learn Languages Memrise: Learn Languages Memrise: Learn Languages

Phiên bản Memrise: Learn Languages khác