Lucky Patcher 8.9.2

Lucky Patcher 8.9.2

Size : 6M Mb

Version: 8.9.2

Req: 2.1 and up

Latest update: 29.10.2020

Mô tả Lucky Patcher


Các chức năng chính của Lucky Patcher bao gồm: - Loại bỏ quảng cáo trong app - Gỡ kiểm tra bản quyền từ ứng dụng Cách sử dụng Lucky Patcher:  - root máy - Chạy “Lucky patcher” lên, nó sẽ list danh sách các phần... xem thêm
Lucky Patcher Lucky Patcher Lucky Patcher Lucky Patcher

Phiên bản Lucky Patcher khác