KingRoot 5.4.0

KingRoot 5.4.0

by #

Size : 20M Mb

Version: 5.4.0

Req: 2.3 and up

Latest update: 28.10.2020

Mô tả KingRoot


Ứng dụng root điện thoại trực tiếp mà không cần đến máy tính .Chú ý : ứng dụng không hỗ trợ tất cả các máy điện thoại ! HTC One X, HTC One V, HTC Incredible S G11, HTC Desire HD G10, HTC Desire G7, HTC G6, HTC Nexus One G5, HTC Hero G3, Sa... xem thêm
KingRoot KingRoot KingRoot KingRoot

Phiên bản KingRoot khác