Glory Of Empire 1.5.12

Glory Of Empire 1.5.12

Size : 396M Mb

Version: 1.5.12

Req: 4.3 and up

Latest update: 14.03.2018


Note: File Data tải về chuyển vào thư mục /Android/obb/com.netease.gloryofempire.

Mô tả Glory Of Empire


Trên ứng dụng Appvn bấm vào “tải nhanh” để tự động tải và chép data. Tải trên web data tải về giải nén chép theo đường dẫn Android/Obb/Glory of Empire is a mobile SLG game that combines the elements of City-building Simulation and Real-time Strate... xem thêm
Glory Of Empire Glory Of Empire Glory Of Empire Glory Of Empire Glory Of Empire Glory Of Empire Glory Of Empire Glory Of Empire Glory Of Empire Glory Of Empire Glory Of Empire Glory Of Empire Glory Of Empire Glory Of Empire Glory Of Empire

Phiên bản Glory Of Empire khác