DESTINIA

DESTINIA

Mô tả DESTINIA


Một thành viên của cảnh sát hoàng gia, Duke đã bị bỏ tù khi không chấp hành lệnh giết thường dân hàng loạt. Hiện ông là y tá chăm sóc sức khỏe cho công chúa Rebel. Hình thành n&... xem thêm
DESTINIA DESTINIA DESTINIA DESTINIA DESTINIA

Tất cả phiên bản DESTINIA