Dead Space 1.1.33

Dead Space 1.1.33

Size : 244M Mb

Version: 1.1.33

Req: 2.1 - 4.4

Latest update: 05.04.2020


Note: File Data tải về chuyển vào thư mục /Android/obb/com.eamobile.deadspace_sonyericsson.

Mô tả Dead Space


Data: Tải về, giải nén, chép thư mục ea vào bộ nhớ trong của máy, ngay thư mục ngoài cùng Lấy bối cảnh một tương lai rất xa, khoảng giữa thế kỷ 27. Trò chơi xoay quanh cuộc hành trình của Isaac Clarke, một kỹ sư làm việc cho tập đoàn H&agr... xem thêm
Dead Space Dead Space Dead Space Dead Space Dead Space