Dead City  1.0.9

Dead City 1.0.9

Size : 27M Mb

Version: 1.0.9

Req: 2.1 and up

Latest update: 30.11.-0001

Who will survive? Prove your valor in Dead City, the ultimate shooting action game.

We've fixed up some minor bugs!

Have feedback? Leave a review or drop us a line at [email protected]

Mô tả Dead City


Sau cuộc chiến tranh hạt nhân, nhân loại đã hoàn toàn bị hủy diệt, tất cả mọi người đều bị D-virus biến thành những thây ma khát máu. Hóa thân thành người duy nhất còn sống sót trên thế giới, bạn sẽ p... xem thêm
Dead City Dead City Dead City Dead City Dead City

Phiên bản Dead City khác