Crazy Taxi Classic 1.20

Crazy Taxi Classic 1.20

Version: 1.20

Req: 2.2 and up

Latest update: 24.11.2019


Note: File Data tải về chuyển vào thư mục /Android/obb/com.sega.crazytaxi.

Mô tả Crazy Taxi Classic


Trên Appvn bấm vào “tải nhanh” để tự động tải và chép data. Tải trên web data tải về giải nén chép theo đường dẫn Sdcard/Android/Obb/com.sega.CrazyTaxi Đúng với tên gọi của mình, Crazy Taxi biến người chơi trở thàn... xem thêm
Crazy Taxi Classic Crazy Taxi Classic Crazy Taxi Classic Crazy Taxi Classic Crazy Taxi Classic