Chocolate Tycoon 1.1.1

Chocolate Tycoon 1.1.1

Size : 14M Mb

Version: 1.1.1

Req: 2.2 and up

Latest update: 12.07.2020

Ready to makes some sweets with Chocolate Tycoon?

We've fixed up some minor bugs!

Have feedback? Leave a review or drop us a line at [email protected]

Mô tả Chocolate Tycoon


Chocolate Tycoon bạn sẽ trở thành đầu bếp thực thụ làm ra những thanh kẹo socola tuyệt hảo để đáp ứng nhu cầu của vua và người dân.Bạn sẽ phải mua một chiếc máy làm socola , lượn qua các cửa hàng thực phẩm để mua nguyên liệu l&agrav... xem thêm
Chocolate Tycoon Chocolate Tycoon Chocolate Tycoon Chocolate Tycoon Chocolate Tycoon

Phiên bản Chocolate Tycoon khác