Zombie Smasher 2 1.00

Zombie Smasher 2 1.00

Size : 14M Mb

Version: 1.00

Req: 2.1 and up

Latest update: 30.11.-0001

Mô tả Zombie Smasher 2


Zombie Smasher 2 ! Cùng bị ảnh hưởng của đại dịch zombies trên thế giới. Ngôi làng của bạn đang bị tấn công của zombies. Trong game Zoombie Smasher 2 bạn sẽ có nhiệm vụ bảo vệ ngôi làng thân yêu của mình khi lũ zoombie đang ập... xem thêm
Zombie Smasher 2 Zombie Smasher 2 Zombie Smasher 2 Zombie Smasher 2 Zombie Smasher 2 Zombie Smasher 2