WidgetLocker Lockscreen 2.4.3 Patched

WidgetLocker Lockscreen 2.4.3 Patched

Size : 3M Mb

Version: 2.4.3 Patched

Req: 2.3 and up

Latest update: 30.11.-0001

Mô tả WidgetLocker Lockscreen


WidgetLocker Lockscreen là Tiện ích khóa màn hình cho phép đặt widget/shorcut, có thể resize tùy ý, có thể add theme và chọn kiểu khóa nổi tiếng như iPhone, Moto, MIUI...  Đây là một trong số những... xem thêm
WidgetLocker Lockscreen WidgetLocker Lockscreen WidgetLocker Lockscreen WidgetLocker Lockscreen WidgetLocker Lockscreen WidgetLocker Lockscreen

Phiên bản WidgetLocker Lockscreen khác