Walkabout 2.5.0

Walkabout 2.5.0

Size : 4.8M Mb

Version: 2.5.0

Req: 2.0.1 and up

Latest update: 30.11.-0001

Mô tả Walkabout


Queenines cần bạn hỗ trợ thu thập tất cả những Ngôi sao Ma thuật rải rác khắp vương quốc của cô bé. Hãy cẩn thận, chỉ một nước đi sai, bạn sẽ bị mắc bẫy không có đường thoát. Có tất cả 64 level, trải ra 4 vùng khác nhau củ... xem thêm
Walkabout Walkabout Walkabout Walkabout

Phiên bản Walkabout khác