VG: Vulkan Beta 2.6.0

VG: Vulkan Beta 2.6.0

Size : 605M Mb

Version: 2.6.0

Req: 4.1 and up

Latest update: 30.11.-0001


Note: File Data tải về chuyển vào thư mục /Android/obb/com.superevilmegacorp.game.vulkan.

Mô tả VG: Vulkan Beta


Trên ứng dụng Appvn bấm vào “tải nhanh” để tự động tải và chép data. Tải trên web data tải về giải nén chép theo đường dẫn Android/Obb/ The Vulkan beta offers up to 30% improved performance — translating to longer battery life, faster... xem thêm
VG: Vulkan Beta VG: Vulkan Beta VG: Vulkan Beta VG: Vulkan Beta VG: Vulkan Beta VG: Vulkan Beta VG: Vulkan Beta VG: Vulkan Beta VG: Vulkan Beta VG: Vulkan Beta VG: Vulkan Beta VG: Vulkan Beta VG: Vulkan Beta VG: Vulkan Beta VG: Vulkan Beta VG: Vulkan Beta VG: Vulkan Beta VG: Vulkan Beta VG: Vulkan Beta VG: Vulkan Beta VG: Vulkan Beta VG: Vulkan Beta VG: Vulkan Beta VG: Vulkan Beta

Phiên bản VG: Vulkan Beta khác