Toy Defender 1.00.03

Toy Defender 1.00.03

Size : 31M Mb

Version: 1.00.03

Req: 2.2 and up

Latest update: 30.11.-0001

Mô tả Toy Defender


Toy Defender là game dạng chiến lược, hình ảnh sắc nét, chơi mượt. Game đòi hỏi các bạn tìm cách nâng cấp binh lính ngăn cản binh đoàn bống tối tấn công lâu đài… Toydefender quá nhiều khác nh... xem thêm
Toy Defender Toy Defender Toy Defender Toy Defender Toy Defender Toy Defender Toy Defender Toy Defender

Phiên bản Toy Defender khác