Super Brawl Universe 2.06

Super Brawl Universe 2.06

Loading...

Size : 146M Mb

Version: 2.06

Req: 5.0 and up

Latest update: 07.04.2019


Note: File Data tải về chuyển vào thư mục /Android/obb/com.mtvn.superbrawlapp.
Update 4/4 . •Improvements on control responsiveness . •Further adjustments to matchmaking system for both 1v1 and 3v3 fights . •Bug fixes

Mô tả Super Brawl Universe


Trên ứng dụng Appvn bấm vào “tải nhanh” để tự động tải và chép data. Tải trên web data tải về giải nén chép theo đường dẫn Android/Obb/Join iconic characters from Nickelodeon’s all-time, most popular shows to battle it out in the ultimate ar... xem thêm
Super Brawl Universe

Phiên bản Super Brawl Universe khác