Sudoku: Daily Challenge 1.0.8

Sudoku: Daily Challenge 1.0.8

Size : 50M Mb

Version: 1.0.8

Req: 4.1 and up

Latest update: 30.11.-0001


Note: File Data tải về chuyển vào thư mục /Android/obb/jp.konami.sudokudc.

Mô tả Sudoku: Daily Challenge


Trên ứng dụng Appvn bấm vào “tải nhanh” để tự động tải và chép data. Tải trên web data tải về giải nén chép theo đường dẫn Android/Obb/Did you know that it's believed that mentally stimulating games like Sudoku can help your mind stay sharp? Exerc... xem thêm
Sudoku: Daily Challenge Sudoku: Daily Challenge Sudoku: Daily Challenge Sudoku: Daily Challenge Sudoku: Daily Challenge Sudoku: Daily Challenge Sudoku: Daily Challenge Sudoku: Daily Challenge Sudoku: Daily Challenge Sudoku: Daily Challenge Sudoku: Daily Challenge Sudoku: Daily Challenge Sudoku: Daily Challenge Sudoku: Daily Challenge Sudoku: Daily Challenge