Stardew Valley 1.322

Stardew Valley 1.322

Size : 207M Mb

Version: 1.322

Req: 4.4 and up

Latest update: 23.08.2019


Note: File Data tải về chuyển vào thư mục /Android/obb/com.chucklefish.stardewvalley.

Mô tả Stardew Valley


Trên ứng dụng Appvn bấm vào “tải nhanh” để tự động tải và chép data. Tải trên web data tải về giải nén chép theo đường dẫn Android/Obb/ConcernedApe's smash hit indie farming RPG comes to Mobile!Move to the countryside, and cultivate a new life in... xem thêm
Stardew Valley Stardew Valley Stardew Valley Stardew Valley Stardew Valley Stardew Valley Stardew Valley Stardew Valley Stardew Valley Stardew Valley Stardew Valley Stardew Valley Stardew Valley Stardew Valley Stardew Valley Stardew Valley Stardew Valley Stardew Valley Stardew Valley Stardew Valley Stardew Valley Stardew Valley Stardew Valley Stardew Valley

Phiên bản Stardew Valley khác