Star Traders: Frontiers 3.1.21

Star Traders: Frontiers 3.1.21

Size : 166M Mb

Version: 3.1.21

Req: 4.1 and up

Latest update: 13.01.2021


Note: File Data tải về chuyển vào thư mục /Android/obb/com.tresebrothers.games.startraders2.

Mô tả Star Traders: Frontiers


Trên ứng dụng Appvn bấm vào “tải nhanh” để tự động tải và chép data. Tải trên web data tải về giải nén chép theo đường dẫn Android/Obb/ You are the captain of a starship venturing through a massive open universe. Customize your crew and tak... xem thêm
Star Traders: Frontiers Star Traders: Frontiers Star Traders: Frontiers Star Traders: Frontiers Star Traders: Frontiers Star Traders: Frontiers Star Traders: Frontiers Star Traders: Frontiers Star Traders: Frontiers Star Traders: Frontiers Star Traders: Frontiers Star Traders: Frontiers Star Traders: Frontiers Star Traders: Frontiers Star Traders: Frontiers Star Traders: Frontiers Star Traders: Frontiers Star Traders: Frontiers Star Traders: Frontiers Star Traders: Frontiers Star Traders: Frontiers Star Traders: Frontiers Star Traders: Frontiers Star Traders: Frontiers

Phiên bản Star Traders: Frontiers khác