STAR BLITZ 1.1.2

STAR BLITZ 1.1.2

Size : 2.2M Mb

Version: 1.1.2

Req: 2.0 and up

Latest update: 30.11.-0001

Mô tả STAR BLITZ


Hãy để bầu trời như là một FIGHTER STAR BLITZ trên một nhiệm vụ giữa các thiên hà để đánh bại những người nước ngoài ác Xeno Cluster như họ cố gắng để thống trị Arelon Thủ tướng Chính phủ, nhà của Liên minh Galactic.... xem thêm
STAR BLITZ STAR BLITZ STAR BLITZ STAR BLITZ STAR BLITZ

Phiên bản STAR BLITZ khác