SMALL STREET (Unlimited Money & Glu Coins) 1.4.1mod

SMALL STREET (Unlimited Money & Glu Coins) 1.4.1mod

Size : 20M Mb

Version: 1.4.1mod

Req: 2.1 and up

Latest update: 05.04.2020

- Dozens of new buildings!

- Chinese language support.

- Bug fixes and other improvement to game performance.

Mô tả SMALL STREET (Unlimited Money & Glu Coins)


Với Small Street, người dùng có thể xây thành phố cho riêng mình với các cửa hàng, nhà hàng, tòa nhà, tăng dân số… Bạn sẽ nắm trong tay quyền quyết định tương lai của những công dân trong th&... xem thêm
SMALL STREET (Unlimited Money & Glu Coins) SMALL STREET (Unlimited Money & Glu Coins) SMALL STREET (Unlimited Money & Glu Coins) SMALL STREET (Unlimited Money & Glu Coins) SMALL STREET (Unlimited Money & Glu Coins)