Siege of Dragonspear 2.5.12.11

Siege of Dragonspear 2.5.12.11

Size : 2.5G Mb

Version: 2.5.12.11

Req: 3.0 and up

Latest update: 14.03.2018


Note: File Data tải về chuyển vào thư mục /Android/obb/com.beamdog.siegeofdragonspear.

Mô tả Siege of Dragonspear


Trên ứng dụng Appvn bấm vào “tải nhanh” để tự động tải và chép data. Tải trên web data tải về giải nén chép theo đường dẫn Android/Obb/Experience the Siege of Dragonspear, an epic Baldur’s Gate tale, filled with with intrigue, magic, and mon... xem thêm
Siege of Dragonspear Siege of Dragonspear Siege of Dragonspear Siege of Dragonspear Siege of Dragonspear Siege of Dragonspear Siege of Dragonspear Siege of Dragonspear Siege of Dragonspear Siege of Dragonspear Siege of Dragonspear Siege of Dragonspear Siege of Dragonspear Siege of Dragonspear Siege of Dragonspear Siege of Dragonspear Siege of Dragonspear Siege of Dragonspear Siege of Dragonspear Siege of Dragonspear Siege of Dragonspear

Phiên bản Siege of Dragonspear khác