Royal Roads 1.0

Royal Roads 1.0

Size : 23M Mb

Version: 1.0

Req: 4.4 and up

Latest update: 22.05.2019


Note: File Data tải về chuyển vào thư mục /Android/obb/com.eightfloor.royalroads.premium.googleplay.

Mô tả Royal Roads


Trên ứng dụng Appvn bấm vào “tải nhanh” để tự động tải và chép data. Tải trên web data tải về giải nén chép theo đường dẫn Android/Obb/Once upon a time in a kingdom far far away, where magic lives side by side with reality, lived princess Layna. H... xem thêm
Royal Roads Royal Roads Royal Roads Royal Roads Royal Roads Royal Roads Royal Roads Royal Roads Royal Roads Royal Roads Royal Roads Royal Roads Royal Roads Royal Roads Royal Roads Royal Roads Royal Roads Royal Roads