ROME: Total War 1.10RC12-android

ROME: Total War 1.10RC12-android

Size : 3.6G Mb

Version: 1.10RC12-android

Req: 7.0 and up

Latest update: 13.09.2019


Note: File Data tải về chuyển vào thư mục /Android/obb/com.feralinteractive.rometw.

Mô tả ROME: Total War


Trên ứng dụng Appvn bấm vào “tải nhanh” để tự động tải và chép data. Tải trên web data tải về giải nén chép theo đường dẫn Android/Obb/ Lưu ý: Game Chỉ hỗ trợ 1 số thiết bị ghi ở phần mô tả Experience the full glory of ROME: To... xem thêm
ROME: Total War ROME: Total War ROME: Total War ROME: Total War ROME: Total War ROME: Total War ROME: Total War ROME: Total War ROME: Total War ROME: Total War ROME: Total War ROME: Total War ROME: Total War ROME: Total War ROME: Total War ROME: Total War

Phiên bản ROME: Total War khác