Roaming Fortress 1.0.5

Roaming Fortress 1.0.5

Size : 45M Mb

Version: 1.0.5

Req: 2.2 and up

Latest update: 30.11.-0001

Mô tả Roaming Fortress


Nhiều năm đã trôi qua kể từ pháo đài hùng mạnh của họ bị phá hủy và các Hiệp sĩ Manatalopia phải dời vùng đất của họ. Đánh đập tàn nhẫn Goblin Horde, các Hiệp sĩ tìm kiếm hy vọng ở các vùng bi&e... xem thêm
Roaming Fortress Roaming Fortress Roaming Fortress Roaming Fortress Roaming Fortress