Rise of Pirates 1.09

Rise of Pirates 1.09

Size : Mb

Version: 1.09

Req:

Latest update: 28.02.2018


Note: File Data tải về chuyển vào thư mục /Android/obb/com.a5g.rop_kz.

Mô tả Rise of Pirates


Trên ứng dụng Appvn bấm vào “tải nhanh” để tự động tải và chép data. Tải trên web data tải về giải nén chép theo đường dẫn Android/Obb/ Rise of Pirates - một chiến lược multiplayer đầy đủ ba chiều cho những người yêu thích sự... xem thêm
Rise of Pirates Rise of Pirates Rise of Pirates Rise of Pirates Rise of Pirates