Recall 1.6

Recall 1.6

Size : 1G Mb

Version: 1.6

Req: 7.0 and up

Latest update: 14.03.2018


Note: File Data tải về chuyển vào thư mục /Android/obb/com.sharpsense.recall.

Mô tả Recall


Trên ứng dụng Appvn bấm vào “tải nhanh” để tự động tải và chép data. Tải trên web data tải về giải nén chép theo đường dẫn Android/Obb/A man knocked out on a crime scene, a grandmother with a blurry memory, a young man suffering from a hangover. P... xem thêm
Recall Recall Recall Recall