Puzzle Soccer 1.2.6

Puzzle Soccer 1.2.6

Size : 97M Mb

Version: 1.2.6

Req: 2.3 and up

Latest update: 30.11.-0001


Note: File Data tải về chuyển vào thư mục /Android/obb/com.squareenix.puzzlesoccer.

Mô tả Puzzle Soccer


Trên ứng dụng Appvn bấm vào “tải nhanh” để tự động tải và chép data. Tải trên web data tải về giải nén chép theo đường dẫn Android/Obb/Embark on a soccer adventure and score with Puzzle Soccer, a FREE TO PLAY exciting and addictive match-3 puzzle... xem thêm
Puzzle Soccer Puzzle Soccer Puzzle Soccer Puzzle Soccer Puzzle Soccer Puzzle Soccer Puzzle Soccer Puzzle Soccer Puzzle Soccer Puzzle Soccer Puzzle Soccer Puzzle Soccer Puzzle Soccer Puzzle Soccer Puzzle Soccer