PUBG MOBILE 0.5.0

PUBG MOBILE 0.5.0

Version: 0.5.0

Req: Varies with device

Latest update: 24.11.2022


Note: File Data tải về chuyển vào thư mục /Android/obb/com.tencent.ig.
Có gì mới - Bây giờ bạn có thể chọn bản đồ sa mạc ("Miramar"). Để xem bạn có thể tìm thấy phương tiện và vũ khí mới không nhé! - Thêm tính năng tạo đội nhanh cục bộ: nhập mã 6 chữ số để tạo đội với bạn bè đang ở gần bạn. - Thêm Hiệp lực và Kết nối: tương tác với bạn bè trong trò chơi để nâng mức Hiệp lực, sau đó tạp dựng Kết nối khi mức Hiệp lực của bạn đủ cao. - Thêm Khu vực: bây giờ bạn có thể chọn khu vực và cờ. - Thêm một Kho bí mật, nơi bạn có thể mua các vật phẩm được giảm giá đặc biệt.

Mô tả PUBG MOBILE


Celebrate the 4th anniversary of PUBG MOBILE by experiencing the new anniversary game mode and upgraded Classic Mode maps and gameplay! 【Epic battle royale masterpiece】 Lots of events for you to explore.Climb to the top in PUBG MOBILE and fire at will. PUBG MOBILE is an original battle royale mob... xem thêm
PUBG MOBILE PUBG MOBILE PUBG MOBILE PUBG MOBILE PUBG MOBILE PUBG MOBILE PUBG MOBILE PUBG MOBILE PUBG MOBILE PUBG MOBILE PUBG MOBILE PUBG MOBILE

Phiên bản PUBG MOBILE khác